Banner
Sadra štukatérska šedá 5 kg
5,23 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
Sadra štukatérska šedá 5 kg
5,23 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Sadra šedá stavebná je univerzálna sadra určená pre vodoinštalačný, elektroinštalačné, stavebné a kúrenárske práce.Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu a mastnôt a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypeme do vody a pomaly vmiešavajú až do požadovanej konzistencie.Spracovávame pri teplote od +5 ° C.

DEN BRAVEN - Rýchloopravná sadra biela 1 kg
2,02 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024
DEN BRAVEN - Rýchloopravná sadra biela 1 kg
2,02 €
Uvedená cena je platná k 18.05.2024

Rýchlo opravná sadrová hmota k drobným opravám, pri štukatérskych prácach, maliarskych prácach alebo murárskych prácach.Je rýchlo tuhnúca určená k ručnému spracovaniu.Použitie sadry:- ako stavebné spojivo na murárske a inštalatérske práce- na výrobu sadrových foriem- ako prísada do omietkových zmesí. drobné opravy. štukatérske a maliarske práce- elektroinštalácia a vodoinštaláciePríprava podkladuPodklad musí byť suchý, nosný, bez trhlín, nezmrznutý, zbavený prachu, mastnoty, voľných častíc a objemovo stály.AplikáciaNa rozmiešanie sadry použite pitnú vodu alebo vodu spĺňajúcu STN EN 1008.Suchú zmes dôkladne premiešajte s vodou v množstve 0,6 až 0,75 L na 1 kg suchej zmesi na hladkú homogénnu hmotu.Nesmú sa tvoriť hrudky.Namiešanú zmes spotrebujte do 10 minút.Koniec tuhnutia nastáva do 20 minút.Na prípravu každej ďalšej zmesi použite len očistenú nádobu a náradie.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):-Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozornenia: -Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.