Banner
ZINGA Aquazinga - dvojzložkový zinkový náter do 600°C a galvanickými vlastnosťami 25 kg kovovo šedá
775,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024

Aquazinga je dvojzložkový antikorózny systém na báze anorganického zinkového silikátu. Vďaka vysokému obsahu zinku v suchom filme (94 %), poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Aquazinga môže byť použitá ako samostatnýsystém ako alternatíva k hot-dip galvanizácií (žiarové zinkovanie ponorom v tavenine), alebo metalizácií. Aquazinga má vynikajúcu odolnosť proti oderu a je navrhnutý tak, aby odolal v agresívnom prostredí a v náročných podmienkach, vrátene vo vysokých teplotách (až do 600 °C).Zloženie: zinkový prášok, na vodnej báze anorganického zinkového silikátuHustota: 3,17 kg/dm³ (± 0,05)Obsah pevných častíc: 84 % hmotnostných (± 1 % ); 63 % objemových (± 1 %)Riedenie: neriediťBod vzplanutia: nehorľavý, na vodnej bázeDoba spracovania: 3 hodiny pri teplote 20 °C – závisí od vetrania a teplotyVOC: 0 g/lFarba: siváLesk: matnýObsah zinku: 94 % (± 2 %) hmotnostných, s čistotou 99,995 %Špeciálne vlastnosti atmosférická teplotná odolnosť suchého filmu je od -90 °C do +450 °C (až do +600 °C)pH odolnosť pri ponorení 4,5 pH – 10,5 pH (min. 12 dní po polymerizácií)vynikajúca odolnosť voči oderuvynikajúca odolnosť voči určitým chemickým látkamAPLIKAČNÉ ÚDAJEPríprava povrchuČistota povrchuPred použitím Aquazingy kovové podklady najprv odmastiť, najlepšie je parné čistenie pri 140 bar pri 80 °C. Potomopieskovať na stupeň čistoty Sa 2,5 až Sa 3 (preferované) podľa štandardov ISO 8501-1:2007 alebo na stupeň čistotypodľa štandardov SSPC-SP10 do SP5 a NACE č. 2, č.1. To znamená, že povrch musí byť bez hrdze, mastnoty, oleja, farby,soli, špiny, okoviny a inej nečistoty. Ako náhle je opieskovanie dokončené, povrch by mal byť oprášený nekontaminovaným stlačeným vzduchom podľa normy ISO 8502-3 (trieda 2).Ďalšou metódou na získanie čistého povrchu je vysokotlakové vodné čistenie na stupeň WJ1 podľa štandardov NACEč. 5. Majte však na pamäti, že táto metóda nevytvára drsnosť povrchu.Drsnosť povrchuAquazinga má byť aplikovaná na kovový povrch, ktorý má drsnosť stupeň Rz 25 do 50 μm podľa štandardov ISO8503-2:2012. Toto možno získať opieskovaním (ostrými časticami), ale nie tryskaním so sférickými časticami. Uistitesa, že povrch je pred opieskovaním odmastený.Maximálna aplikačná dobaAquazingu aplikujte čo najskôr na pripravený kovový podklad (čakacia doba max. 4 hodiny). Pokiaľ dôjde k znečisteniupred náterom, povrch musí byť znova vyčistený, ako je popísané vyššie.Podmienky okolitého prostredia počas aplikácieTeplota okolia minimum 5 °C maximum 30 °C (neaplikujte pri priamom slnku)Relatívna vlhkosť minimum 40 % maximum 90 % (neaplikujte na vlhké alebo mokré povrchy)Teplota povrchu minimum 3 °C nad teplotou rosného bodu, minimum 5 °C, maximum 25 °CPRACOVNÝ POSTUPPríprava povrchuAquazingu aplikujte na čistý povrch štetcom alebo valčekom alebo striekacou pištoľou, ale nie vysokotlakovým nástrekomMetódy aplikáciePrednáter (striping)Odporúča sa použiť lokálny náter Aquazinga so štetcom na všetky ostré hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než aplikujete plnú vrstvu Aquazingy.Ak je prístup zložitý a ťažký, prednáter sa musí vykonávať pomocou valčeka s krátkym vlasom alebo štetcom.Ak je k dispozícií dostatočný prístup, prednáter vykonajte striekaním – znížte prietok materiálu a naneste veľmi tenkúvrstvu – približne 30 µm DFT.MiešanieMiešajte pojivo v originálnej plechovke a nalejte zinkový prášok postupne do pojiva za stáleho miešania, kým sa nezíska homogénna zmes. Odporúča sa Aquazingu po zmiešaní prefiltrovať cez 150 µm sito.Čistenie náradia a zariadeníStriekacie zariadenie, musí byť pred a po použití opláchnuté tečúcou vodou. Ak ste ukončili striekanie Aquazingou,najneskôr do 10 min. prepláchnite vodou striekacie zariadenie. V prípade, že Aquazinga vyschne vo vnútri striekaciehozariadenia a všetko sa zablokuje, dôkladne prepláchnite hydroxidom sodným (riedi sa vodou 40 g/l).Aplikácia štetcom a valčekomAquazinga je pripravená na použitie. NERIEĎTE!Druh štetca a valčeka – valček s krátkym vlasom (mohérový); priemyselný okrúhly štetecAplikácia striekaním – konvenčná pištoľRiedenie Aquazinga je pripravená na použitie. NERIEĎTE!Tlak v tryske 2 – 4 barTlak v nádobe 0,8 – 1,5 barOtvor trysky 1,2 – 1,8 mmPožiadavky na striekacie zariadenie – pri striekaní Aquazingy, je lepšie všetky filtre z pištole odstrániť aby sa zabrániloupchatiu.Striekacia pištoľ musí byť vybavená zosilnenými ihličkovými pružinami. Použite krátke rúrkyĎALŠIE INFORMÁCIEVýdatnosť a spotrebaTeoretická výdatnosť pri 60 μm DFT* 3,12 m²/kgpri 80 μm DFT 2,34 m²/kgTeoretická spotreba pri 60 μm DFT 0,32 kg/m²pri 100 μm DFT 0,43 kg/m²Praktická výdatnosť a spotreba závisí od profilu a drsnosti podkladu a od spôsobu aplikácie.*DFT – hrúbka suchého filmu.SchnutieProces schnutia Tento proces je závislý od celkovej hrúbky mokrého filmu, teploty aplikovaného povrchua okolitého vzduchu. Odporúčaná minimálna relatívna vlhkosť vzduchu je 35 %. SchnutieAquazingy by nemalo prebiehať vo vonkajšom prostredí prípadne počas schnutia má byťchránená pred dažďom.Doba schnutia (pri 80 μm DFT a teplote 20 °C a pri dobrom vetraní s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60 %)suchý na dotyk po 30 minútachsuchý na manipuláciu po 1,5 hodineDoba schnutia výrazne závisí od hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu. Zabráňte priamemu kontaktu s vodou po dobuminimálne 24 hod. Doba schnutia pred ponorením by mala byť aspoň 1 týždeň, najlepšie 2 týždne

ZINGA Zingaceram HS - dvojzložková podkladová farba kovovo šedá 4+1 l
183,60 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024

Zingaceram HS je vysoko sušinová 2-komponentná podkladová náterová hmota, ktorá môže byť použitá na ZINGA náter. Vzhľadom na vysoký obsah sušiny (HS) vykazuje dobrú kompatibilitu so ZINGA náterom. Zingaceram HS má veľmi dobrú odolnosť proti oderu a vynikajúce vlastnosti na ochranu proti korózii.Spotreba:Pri 60 µm DFT:    13 m2/lit.             Pri 120 µm DFT :    6,5 m2/ lit.