29,27 €
Uvedená cena je platná k 22.07.2024

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. 
Výdatnosť: 
- cca 8-10 m2/L
Riedenie: 
- produkt je pripravený priamo na použitie 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. 
Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. 
Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. 
Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. 
Aplikácia 
Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. 
Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB

Vodouriediteľné farby na drevo

Vodouriediteľné farby na drevo sú ideálnym riešením pre renováciu a ochranu drevených povrchov. Naša ponuka zahŕňa široký výber farebných odtieňov, ktoré sa ľahko nanášajú a rýchlo schnú. Vďaka ich vodou riediteľnej zložke sú bezpečné na použitie a minimalizujú škodlivé vplyvy na životné prostredie. Farby sú vhodné pre interiérové aj exteriérové použitie a zaručujú dlhotrvajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi. S našimi vodouriediteľnými farbami na drevo môžete jednoducho obnoviť alebo zmeniť vzhľad svojho nábytku, záhradných altánkov či plotov. Urobte si radost a oživte svoje domáce prostredie s našimi kvalitnými vodouriediteľnými farbami na drevo.

Koľko stojí Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5014 - holubia modrá?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 29,27 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Vodouriediteľné farby na drevo

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1013 - perlovo biela Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1013 - perlovo biela

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1021 - žltá horčičná Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1021 - žltá horčičná

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1032 - broom žltá Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 1032 - broom žltá

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5010 - modrá enciánová Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 750 ml ral 5010 - modrá enciánová

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 6005 - zelená machová Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 6005 - zelená machová

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 6019 - zelená pastelová Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 6019 - zelená pastelová

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 7043 - dopravná sivá Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 7043 - dopravná sivá

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 7011 - oceľová sivá Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 7011 - oceľová sivá

Adler Pullex Aqua Color je vynikajúca ochranná a vodouriediteľná farba na drevo určená pre exteriéry. Tento produkt je vyrobený špeciálne pre rôzne druhy dreva a ponúka vynikajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Farba Adler Pullex Aqua Color je navrhnutá na miešanie do škály farieb RAL aj NCS, vďaka čomu je možné získať presne taký odtieň, aký si zákazník želá. Tento produkt je teda ideálnym

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 2009 - oranžová dopravná Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 10 l ral 2009 - oranžová dopravná

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 2001 - červenooranžová 2,5 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 2001 - červenooranžová 2,5 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 3005 - vínovočervená 2,5 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 3005 - vínovočervená 2,5 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 6018 - žltozelená 2,5 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 6018 - žltozelená 2,5 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 1023 - dopravná žltá 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 1023 - dopravná žltá 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 1027 - žltá kari 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 1027 - žltá kari 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 6003 - olivová zelená 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) RAL 6003 - olivová zelená 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 20/4 - wanderweg 2,5 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 20/4 - wanderweg 2,5 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 21/2 - klettergarten 2,5 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 21/2 - klettergarten 2,5 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 03/3 - nachtigall 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 03/3 - nachtigall 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 10/2 - beutelmeise 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 10/2 - beutelmeise 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 13/5 - mauerläufer 0,75 L ADLER 5in1-COLOR - Univerzálna vodou riediteľná farba (zákazkové miešanie) AS 13/5 - mauerläufer 0,75 L

Univerzálna matná farba do interiéru aj exteriéru s výbornými všestrannými vlastnosťami.Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvalou elasticitou.Farba je bez zápachu, je šetrná k životnému prostrediu a je nežltnúca.Má dobré izolačné účinky proti extraktívnym látkam obsiahnutým v dreve a dobrý protikorózny účinok.Farba neobsahuje aktívne látky na chemické ochranu dreva.Vhodná

Populárne produkty

Banquet 8-dielna sada smaltovaných misiek Home
11,99 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
LED koupelnové stropní svítidlo Nowodvorski 9501 MALAKKA LED
123,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kuchynská doska 1mb/38mm 60cm grey craft oak. Tovar na mieru
59,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Polička borovica PK102-150x69x19 dub
99,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sada Skriniek Do Práčovne Kombinácia 2
806,65 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dkton Dizajnová barová stolička Nerea, čierna
137,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Závesná hojdačka - čierna
195,59 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PROCOS Papierový tanier 20cm jednorožec 8ks
2,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
lavice PATIO - Keter
149,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Jedálenská stolička ohýbané drevo Dekorhome Čierna
229,60 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Polica ARTID TYP 1 Tempo Kondela
48,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obraz na plátne Boat trip 30x70 cm
29,22 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
HIT Plyšová šedá vianočná figúrka 15cm MIX druhov
3,79 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kusový koberec OMEGA Torino Rubin 235x350 cm
783,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Plagát abstraktné listy No3
19,24 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Krbové kachle Zamora 7.1kW Eco Design
1 499,00 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024