38,09 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad. 
Výdatnosť:
- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve 
Riedenie: 
- vodou
Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo prasklín je potrebné tieto miesta opraviť. 
Aplikácia 
Náter na omietku, betón a sadrokartón:
Ako prvé je potrebné urobiť penetračný náter prostriedkom Pamakryl PEF zriedeným s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2. Po dostatočnom uschnutí penetrácie naneste 2 vrstvy univerzálneho latexu. 
Náter na iné povrchy: 
Penetráciu urobte univerzálnym latexom zriedeným čistou vodou v pomere 2:1. Následne urobte dvojnásobný náter latexovým náterom. 
Čistenie náradia 
Náradie očistite po skončení prác vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.Doplňujúce vety o nebezpečnosti:EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolaťalergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňakritéria pre PBT / vPvB.

Biele interiérové farby na omietky

Biele interiérové farby na omietky sú ideálnym riešením pre tých, ktorí milujú svetlé a čisté interiéry. V našej ponuke nájdete široký výber odtieňov bielych farieb, ktoré dokonale zvýraznia každý priestor vo vašom dome či byte. Biela farba je symbolom čistoty, harmonie a svetla, a preto je veľmi obľúbená vo svete dizajnu interiérov. Naše biele farby na omietky sú vybrané s dôrazom na kvalitu, trvácnosť a jednoduchú aplikáciu. S našimi produktami si môžete byť istí, že váš domov bude vyzerať sviežo a elegantne. Navštívte náš eshop a vyberte si ten správny odtieň bielej farby pre váš domov!

Koľko stojí PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba cierny 7 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 38,09 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Biele interiérové farby na omietky

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba 0,8 kg biely PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba 0,8 kg biely

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba biely 7 kg PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba biely 7 kg

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba 4 kg cierny PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba 4 kg cierny

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba cierny 7 kg PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba cierny 7 kg

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba cierny 16 kg PAM Latex univerzálny - Univerzálna latexová farba cierny 16 kg

Latexová farba pre použitie v interiéri na omietky, stierky, sádrokartóny, panely, betóny, drevo, drevotriesky a pod. Je vhodný aj na nenáročné použitie v exteriéri. Náter je oteruvzdorný, umývateľný, paropriepustný a má matný vzhľad.  Výdatnosť: - cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve  Riedenie:  - vodou Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, bez špiny a prachu. V prípade nerovností alebo

COLORLAK PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba biela 8 kg COLORLAK PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba biela 8 kg

Matná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou na oter za sucha. Vhodná je nielen pre náter muriva, ale aj omietok, betónu, drevotrieskových dosiek alebo k pretieraniu pôvodných náterov. Slúži pre bežné nátery najrôznejších interiérov - byty, rodinné domy, kancelárie, výrobné haly, sklady a pod. Výdatnosť:  - 7-10 m2/L Riedenie:  - vodou Príprava podkladu Podklad

COLORLAK PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba biela 40 kg COLORLAK PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba biela 40 kg

Matná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou na oter za sucha. Vhodná je nielen pre náter muriva, ale aj omietok, betónu, drevotrieskových dosiek alebo k pretieraniu pôvodných náterov. Slúži pre bežné nátery najrôznejších interiérov - byty, rodinné domy, kancelárie, výrobné haly, sklady a pod. Výdatnosť:  - 7-10 m2/L Riedenie:  - vodou Príprava podkladu Podklad

PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 15 kg PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 15 kg

Interiérová farba, ktorá ponúka dostatočnú belosť pre obytné, úžitkové i kancelárske priestory.Farba je vhodná pre veľkoplošné striekanie airless systémom.Je možné ju použiť pre náter vnútorných omietok, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Farbu je možné aplikovať okrem striekania aj štetcom alebo valčekom.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4. Výdatnosť: - 9-12 m2/kg Riedenie: -

PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 25 kg PREMIO PROFI - Interiérová oteruvzdorná farba biela 25 kg

Interiérová farba, ktorá ponúka dostatočnú belosť pre obytné, úžitkové i kancelárske priestory.Farba je vhodná pre veľkoplošné striekanie airless systémom.Je možné ju použiť pre náter vnútorných omietok, sadrokartónových dosiek, drevotrieskových dosiek a betónových panelov.Farbu je možné aplikovať okrem striekania aj štetcom alebo valčekom.Belosť náteru je minimálne 89% BaSO4. Výdatnosť: - 9-12 m2/kg Riedenie: -

EKODUR ARCTIC - Snehobiela interiérová farba snehobiela 5 kg EKODUR ARCTIC - Snehobiela interiérová farba snehobiela 5 kg

Snehobiela interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov s vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou a dobrou odolnosťou voči oderu za sucha.Je špecifická vyššou belosťou, ktorá je až v hodnote 92% a paropriepustnosťou.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k premaľovaniu starých náterov, minerálnych podkladov,

EKODUR ARCTIC - Snehobiela interiérová farba snehobiela 12 kg EKODUR ARCTIC - Snehobiela interiérová farba snehobiela 12 kg

Snehobiela interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov s vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou a dobrou odolnosťou voči oderu za sucha.Je špecifická vyššou belosťou, ktorá je až v hodnote 92% a paropriepustnosťou.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k premaľovaniu starých náterov, minerálnych podkladov,

EKODUR PROFI - Snehobiela umývateľná interiérová farba snehobiela 20 kg EKODUR PROFI - Snehobiela umývateľná interiérová farba snehobiela 20 kg

Snehobiela interiérová farba najvyššej kvality s rýchlym schnutím, vysokou belosťou, umývateľnosťou a paropriepustnosťou.Je určená do náročných a reprezentatívnych interiérových priestorov, zdravotníckych zariadení, hotelov, škôl, reštaurácií, ale aj do obytných priestorov.Používa sa k vnútorným náterom muriva, vápenných omietok, vápennocementových omietok, disperzných omietok, k pretieraniu starých

Populárne produkty

Albani Záves David medová, 140 x 245 cm, sada 2 ks
16,49 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Obývacia stena Switch VIII Biely
579,00 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
SŤAHOVACIA PÁSKA NEREZ W4 16-25 59-016
0,49 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Skrinka Do Kuchyne Tara K21-30-1kz/4 White Mat
383,20 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Luster do kuchyne TK 4851 OSLO drevo biely
66,81 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
VASAGLE Rohový PC stôl industriálny 149 x 75 x 149 cm
85,00 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
ArtExt Kuchynská skrinka horná, W2/45 Pescara Farba korpusu: Biela
112,00 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Jedálenský stôl TALOS Dekorhome 160x90x76 cm
586,30 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
FT - MADLO kód K02 Ø 25 mm UN pár 300 mm, Ø 25 mm, 325 mm
136,80 €
Uvedená cena je platná k 10.07.2024
Záhradný jedálenský set 11 ks Dekorhome Čierna / akácia
1 081,90 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Poduška na lehátko Scala Liege, antracit
33,19 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Dekoria DUO Rímska roleta, modrá a biela, Arte, 144-04
289,90 €
Uvedená cena je platná k 10.07.2024
Dekoria Rímska roleta Florencia, sivo-biele káro, Quadro, 136-11
165,90 €
Uvedená cena je platná k 10.07.2024
ANZA náhradné čepele do maliarskej škrabky 30mm
6,24 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Dekoria Rímska roleta Torino, béžová, Crema, 180-47
132,90 €
Uvedená cena je platná k 10.07.2024